Należy mieć przy sobie dokument tożsamości, ponieważ jest on niezbędny do weryfikacji danych nabywcy biletu. Ponadto dokument pozwoli na weryfikację wieku osób uprawnionych do samodzielnego przebywania na terenie festiwalu. W przypadku dzieci posiadających bilety ze zniżką lub uprawnionych do darmowego wstępu na festiwal rodzice lub opiekunowie proszeni są o zabranie dokumentu poświadczającego wiek dziecka.

Tak, jeżeli uczestnik festiwalu nie posiada dowodu osobistego może posługiwać się innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem, np. legitymacją studencką, szkolną, paszportem lub prawem jazdy.

Wszystkie osoby poniżej 16 roku życia muszą przebywać na terenie imprezy pod opieką osoby dorosłej. Opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia (do pobrania tutaj lub przy wymianie biletów na opaski). Posiadanie lub wypełnienie formularza na miejscu nie upoważnia osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia do samodzielnego wstępu na teren imprezy.

Na obrzeżach oraz w bliskim sąsiedztwie terenu festiwalu znajdują się parkingi, oznakowane przez Organizatora. Dokładne lokalizacje parkingów znajdują się na mapce w zakładce Informacje.

Nie prowadzimy rezerwacji miejsc parkingowych. Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje na temat busów kursujących do pobliskich miejscowości znajdują się na stronach przewoźników lokalnych. Organizator nie zapewnia dodatkowego transportu w ramach festiwalu.

Zgodnie z punktem 20 regulaminu: zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video (z wyłączeniem telefonów komórkowych), oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych.

Punkt 20 regulaminu imprezy określa zakres rzeczy zabronionych tj. zabrania się:
– wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
– wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.
– wnoszenia i używania na terenie imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, oraz wrotek    

Przy terenie festiwalu znajduje się ogrodzone pole namiotowe w całości dostępne dla uczestników festiwalu w okresie trwania imprezy. Pole namiotowe jest dodatkowo płatne.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na polach namiotowych usytuowanych w okolicach strefy festiwalu.

Nie, za wyjątkiem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

Nie. Natomiast w I strefie koncertowej będzie można nabyć napoje chłodzące, bezalkoholowe.

Na terenie festiwalu planowane są specjalne platformy dla osób na wózkach inwalidzkich w okolicach głównych scen.  

Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych leków, mogą posiadać niezbędne im lekarstwa i przybory medyczne do podania lekarstw, jednak przy wejściu na teren festiwalu wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie. Wnoszenie własnego jedzenia i napoi jest możliwe wyłącznie w przypadku ściśle określonych diet potwierdzonych orzeczeniem lekarskim. Prosimy jednocześnie aby jedzenie i napoje przechowywane były w sposób zgodny z regulaminem w kwestii bezpieczeństwa.

Tak, bilet należy mieć przy sobie w formie papierowej – zostanie on wymieniony na opaskę festiwalową.

Na festiwalu obowiązują płatności w formie gotówkowej.

Dostęp do wszystkich atrakcji festiwalowych jest bezpłatny dla uczestników, z wyjątkiem strefy Mobilny Barbershop, która jest dodatkowo płatna na miejscu.