Akredytacje dla dziennikarzy

Media zainteresowane otrzymaniem akredytacji na ZEW się budzi Festiwal, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się TUTAJ.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2018 roku jedynie poprzez formularz aplikacyjny. Informacje o przyznaniu akredytacji prześlemy mailowo do 15 kwietnia 2018 roku z adresu: media@zewsiebudzi.pl
Aplikowanie nie wiąże się żadnymi opłatami.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami na adres: media@zewsiebudzi.pl.

Zasady przyznania akredytacji

  • Podczas odbioru akredytacji w dniu rozpoczęcia festiwalu należy okazać oryginał legitymacji prasowej.
  • Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
  • Zgłoszenie wraz z akceptacją redaktora naczelnego należy zeskanować i przesłać na adres media@zewsiebudzi.pl
  • Liczba akredytacji jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
  • Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na teren festiwalu oraz na spotkanie prasowe z Organizatorem.
  • Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym dziennikarzom drogą mailową.
  • W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizator ma prawo do cofnięcia udzielonej akredytacji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
  • Akredytacje będą wydawane TYLKO dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1, Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe.
  • Wnioski przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o uzupełnienie formularzaWarunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie gotowego wniosku i po uzyskaniu podpisu naczelnego redakcji, przesłanie jego skanu na adres: media@zewsiebudzi.pl